6240 027 912 98+         935 55 43 768 98+

 

 

 

عایق صوتی سقف

پاد پژواک دارای طیف گسترده ای از عایق های صوتی از جمله عایق صوتی سقف می باشد.
عایق صوتی سقف پاد پژواک هم مانع ورود صدا هم خروج آن می باشد
همچنین مانع نفوذ صدای تأسیسات از سقف می شود
این محصول به منظور جذب صدا در فضا طراحی شده و در نتیجه آن ، کاهش سر و صدا و اکو و یا طنین را در پی دارد


Rate this item
(1 Vote)
Top of Page