6240 027 912 98+         935 55 43 768 98+

 

 

 

عایق صوتی برای محل کار و شرکت ها

سر و صدای ناخواسته در محل کار علل زیادی دارد. از جمله می توان به کابین سرور پر سروصدا ، تجهیزات پرسروصدا،سر و صدای موجود در فضای دفاتر طرح باز،انتقال سر و صدای اتاق به اتاق اشاره نمود .این عوامل در رابطه میان کارمندان ، سلامت آنها و بهره وری کارکنان موثر است.
در ادارات که فضای کار کارمندان به صورت باز و محیط های مشترک است مانند مراکز تماس تلفن که در آن ارتباطات کلامی وجود دارد، کاربرد عایق و جاذب صدا امریست ضروری.
در شرکت و محل کار شما ،در سالن کنفرانس،اتاق مصاحبه و ملاقات و هر جای دیگر که مشکل صوتی باشد ، پاد پژواک به کمک شما می آید.
تیم نصب و راه اندازی پاد پژواک در هر نقطه از کشور در خدمت شماست.

Rate this item
(1 Vote)

Leave a comment

Top of Page